GWALIA

by Gai Toms

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  1. Gwalia
  2. Chwyldro bach dy hun
  3. Ewrop
  4. Sbwng
  5. Brethyn
  6. Normal
  7. Costa del Jeriatrica
  8. Yr Hwyliau
  9. Tafod
  10. Baled y bord
  11. Peiriant
  12. Hau / Chwyldro mawr pawb

  CD a llyfryn gyda geiriau mewn câs cerdyn gatefold. Ffotograffwaith gan Alwyn Jones.

  Cd and lyric booklet in a gatefold card case. Photography by Alwyn Jones.

  Includes unlimited streaming of GWALIA via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 2 days

    £10 GBP or more 

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  12" @ 33 1/3 rpm. Black vinyl.
  Clawr gatefold a llyfryn geiriau gyda lluniau gan Alwyn Jones // Gatefold cover with lyrics booklet, photos by Alwyn Jones.

  Includes unlimited streaming of GWALIA via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days
  edition of 100 

    £15 GBP or more 

   

1.
06:07
2.
3.
05:19
4.
04:17
5.
03:35
6.
03:32
7.
8.
05:36
9.
03:48
10.
11.
04:13
12.

about

"Prin bod albymau mor amserol â 'Gwalia' yn bodoli. Yn gwrando, ti'n cael dy sodro ar glogwyn. Tu ôl i ti, mae chwa adleisiau'r gorffennol yn gwthio. O dy flaen, mae'r chwyldro sionc yn dy ddenu di gerfydd dy glust. O, Gymru, Gwalia, gwranda." Llinos Griffin / Gwefus.

"Gwalia sparks with a fierce creative energy; it is nothing short of brilliant." From the Margins.
www.fromthemargins.co.uk/pages/reviews_all/Gai_Toms_Gwalia.html

credits

released July 21, 2017

Cynhyrchydd / Producer : Gai Toms
Mix / Master : Geriant Jones

license

all rights reserved

tags

about

Recordiau Sbensh UK

Micro Record Label / Studio / Productions.
Est. 2008 by singer-songwriter Gai Toms. Based in Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, CYMRU / WALES.

contact / help

Contact Recordiau Sbensh

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Track Name: Gwalia
Gwalia, ti'n clywed y canu?
Gwalia, ti'n gweld y breuddwydion?
Gwalia, sut mae corlanu yr holl negeseuon?
Gymrodorion

Gwalia, ti'n teimlo'r cariad?
Gwalia, ti'n gwybod bod angau
Gwalia, sut mae gwireddu rhwng y pegynau?
Gymrodorion

Wedi'r holl waith yn rybela'r deunydd crai
Rhaid codi unwaith eto cyn troi’n glai - Gwalia

Gwalia, dy fynydd dy fawnog
Gwalia, dy fôr a dy fobl
Gwalia, mor anobeithiol ond eto'n hollol anhygoel
Gymrodorion

Gwalia, aberthwn yr ofnau
Gwalia, buddsoddwn obeithion
Gwalia - Gymrodorion
Track Name: Chwyldro bach dy hun
Pawb ai chwyldro bach
Chwyldro bach ei hun

Ti yn y gwtar yn mocha efo’r llygod mawr
Uwch dy ben pelydrau yn sgleinio drwy y draeniau
Ti’n cofio’r gosfa? Gloyn byw dy fol?
Dos efo fo, hed efo fo, chwala yr holl stigma

Ti ar y pafin, yn cico sodla gneud dim byd
Beio’r byd am bopeth, llyncu clebar clecs
Ti cofio’r zero oeddet ti’n boeni amdano?
Dos yn ôl, yn ôl i ddim, chwala yr holl gomplecs

Ti ar y grisiau fel Balboa’n Philedelphia
Chwys ar dy hwdi llwyd a’r gwynt yn dy ddyrnau
Ti’n cofio’r ysfa wedi gwylio’r ffilm?
Mynega fo, gwiredda fo, chwala’r walia!

Ti ar y copa, yn ei weld o gyd o danat
Dy enaid pridd a’th ben o sêr yn troi a throi o hyd
Ti’n cofio’r fflach, cyn i ti greu dy gampwaith?
Cyna fo a’i gynnal o, gwasgara dy lwch hud
Track Name: Ewrop
Athroniaeth barf a thoga
Duwiau ymhobman
Awditoriwm yr amserau’n ffurfio tonnau bach o’r lan
Dros foroedd, lawr afonydd
Fel cenhedlau’r oes o’r blaen
Creiriau dros yr alpau, holl drysorau tlws y maen
Un tro, un tro yn Ewrop

Croes am wddw’r pagan
Wedi brwydro integreiddio
Rhamant ar y lonydd, arloesi methu peidio
Pensaerniaeth ymerodordol
Yn olygfa o’r dwr bâs
Rwan mond adfeilion dan fôr o awyr las
Un tro, un tro yn Ewrop

Fel y dderwen hynaf ‘da ni yma o hyd, yn sefyll o hyd yn Ewrop

Chwedlau, celfyddydau
Yn diwygio dros y lle
Y freintiedig yn teyrnasu, dwyn y werin, dwyn y dre
Wedi gormes gwelwn greithiau
Wedi creithiau clywn y gân
A’r teimlad yn diffinio diwylliannau mawr a man
Un tro, un tro yn Ewrop.

Fel y Mabinogi, ‘da ni yma o hyd, yn ei adrodd o hyd yn Ewrop

Tesla yn trydanu
Tanio gwreichion dros bobman
Moderniaeth, gwyddoniaeth o’r Amerig i Japan
Wedi rhyfel, trafodaethau
Heddwch am ba bryd?
“Mae’r waliau wedi chwalu, gobaith ddaw i’r byd!”
Un tro yn Ewrop

Fel Cader Faner, ‘da ni yma o hyd, yn gylchoedd i gyd, yn Ewrop

Yng ngwe yn holl rwydweithio
Tryloyw ydy’r llen
Ac o awditoriwm heddiw cydiwn yn yr awen
Cyfandir coeth anhygoel
Duwies cyfoes fyd
Cyfiawnder i dy fobl yn nyfnder oes mor ddrud
Rhyw ddydd, rhyw ddydd yn Ewrop.

Fel y tywod euraidd, ‘da ni yma o hyd, ar y ffîn o hyd, yn Ewrop

Fel sêr galaethau, ‘da ni yma o hyd, ar y daith o hyd, yn Ewrop.
Track Name: Sbwng
Cloddiwch yr aur
Tyllwch y glo
Holltwch y llechi
Toi'r byd a'r fro

Er bo ni'n mochel
Yn gynnes a chlyd
Mae rywyn yn y palas
Yn sbynjo hi o hyd

Sbwng, sbwng, sbwng
Llawn tylla, gwlyb a thrwm
Sbwng, sbwng, sbwng
Gallwn wasgu os y mynnwn

Bachwch y tiroedd
Ei natur a'i hud
Allforiwch y coedydd
Fel caethweision mud

…ac er bod llwythau
Yn diflannu pob dydd
Mae'r corfforaethau yn gneud ni deimlo'n rhydd

Sbwng, sbwng, sbwng…

Talwch y trethi
Llafuriwch yn rhad
Gwerthwch eich enaid
Er mwyn eich parhad

Yndi, mae llenwi rhai boliau yn straen
Ond Lordio mae'r crachach
A'u bancwets champaen

Sbwng, sbwng, sbwng…
Track Name: Brethyn
Dyma fy narn bach i o'r byd
Dyma fy lle, dyma fy lle
Ble bynnag yr wyf
Ble bynnag yr af
Brethyn

O loeren fry, mi welai
Y glas a'r gwyrdd, gwyrdd a glas
Troi a throi
Rownd a rownd
Brethyn

Yr holl grefyddau
Yr holl gelwyddau - Brethyn
Yr holl wybodaeth
Yr holl dystiolaeth - Brethyn

Dyma fy iaith a nghymrodorion
Dyma ni, dyma ni
Ble bynnag yr ym
Ble bynnag yr awn
Brethyn

Yn y rhyngrwyd, pysgod-ddyn
Powlen wydr budr bowld
Troi a throi
Rownd a rownd
Brethyn

Yr holl gredöa
Yr holl propoganda - Brethyn
Yr holl gyfathrebu
Pam di rai jest methu - Brethyn

Perthyn
Track Name: Normal
Os ti’n gwisgo petha hurt
Ac yn meddwl petha nyts
Ti goro bod yn od yn y brên

Os gen ti farn mwy
Tu hwnt i'r blwch bach
Ti'm yn ffitio ar y tren

Ond os gen ti batrwm del
Papur wal cymdeithas
Rho'r pâst yn chwistrell
A'i bwmpio fo mewn - i deimlo’n…

Normal, normal
Sdim angen i ni boeni
Gadwch iddyn nhw reoli!
Normal, normal
Teimlo'n rhydd wrth wario mwy
Methu'r pwynt tra'n llyncu’r llwy!

…ac os wti’n troelli
Yn y pethe Cymraeg
Ti siwr o fod yn hen ffash

…ac os wti’n gefnogol
O Gymdeithas yr Iaith
Ti cal dy baentio efo brwsh Welsh Nash

Os ti’n derbyn popeth
Sydd yn yr un hen newyddion
Rho’r wifren yn dy fraich
A’i beipio fo mewn – i deimlo’n

Normal….
Track Name: Costa del Jeriatrica
Mae rhywyn wedi gadael y kipars i mewn
Drewi, mae o’n drewi
A’u sglein piws a melyn wedi mygu i gyd
Tagu, wyt ti’n tagu?

…ond mae’r tonnau wedi tywallt trwy’r drws i’w cynnal nhw
A Seithennyn mewn bad achub yn llwch, yn chwifio arnyn nhw

Braf, o mor braf ar y Costa del Jeriatrica
Ymbarel a piña colada… a’r coch, gwyn a glas fel swastica
Braf, o mor braf ar y Costa del Jeriatrica
Ffwl pelt ar y siarabang-abl i’r heulwen haf

Pwy sy di gadael y kipars mewn?
Cymru? Oes ‘na Gymry?
Nath eu esgyrn brau gosi’ch gwddw
A’ch denu chi i ryw ffantasi?

Ond mae’r tonnau wedi tywallt trwy’r drws
I’w cynnal nhw
A Jonah yn y bol, yn y tywyllwch
Yn gweddio dan y dwr

Braf…
Track Name: Yr Hwyliau
Llwybrau'n lluosi
Canghennau'n cynyddu
…ond disgyn mae'r disgybl bach oddi arni

Hen deimlad anniddig
Gorthrwm anweledig
Mae rhywyn yn rhywle a gwaed ar eu menyg

Yma yr ydym
Yn y bwlch mewn brethyn
…ac yn gweld o bell, gatiau bregus Seithennyn

A’i feistr heb wae
Mewn hen sioe bypedau
Pwy bia’r dwylo sy’n rheoli’r llinynnau?

Coda, Sefa, Mynna, Hawlia
Daear, Tanau, Gwyntoedd, Tonnau
Er y gwaetha, ac er gorau,
Coda, sefa, addasa’r hwyliau

Newid anochel
Wrth droi ar ein hechel
Natur y cosmos a’i ryfeddod a’i ddirgel

Tra ‘da ni yma
Wedi clymu mewn raffau
Cofiwch, tydi capten ddim byd heb ei rwyfau

Hwylia!
Track Name: Tafod
Synau, sillau,
Llythrennau, geiriau
Cariadus, peryglus, gwybodus, hudolus

Llyfu, glychu
Cusanu, blasu
Yw e’n flasus, yn felys, yn hoffus, ti'n farus?

Tafod
Defnyddia dy dafod

Rhegi, poeri
Mynegi, gweiddi
Yn hollol, angerddol, perthnasol, hanfodol

Mwydro, Minglo,
Dy lingo…
Siarada, gwasgara, cysyllta, defnyddia
Track Name: Baled i'r bôrd
Byddwch yn bôrd, byddwch yn bôrd
Mi ddaw yr eureka i freuddwyd y dydd
S’dim byd yn bod efo bod y bôrd
Gadewch i’r awenydd wireddu eich byd

Syllu a syllu drwy’r ffenest
Ar y deiliach, y ffordd mae’r awel yn eu cosi
Dant y Llew - un yn haul, llall yn leuad
A’i hadau yn ffrwydro fel y sêr yn dy ben

Byddwch yn bôrd….

Sbio a sbio ar y mynydd
Mor urddasol, y ffordd mae’n cyferbynu’r awyr
Cigfran yn hofran am ei sglyfaeth
O le ddaeth y saeth i’r bwa, r’hen ffrind?

Byddwch yn bôrd…

Oes raid i ti gael dy ddiddanu
Pob un eiliad, pob munud, pob awr, pod dydd
Pob wythnos, pob mis, pob blwyddyn o dy fywyd?!

Byddwch yn bôrd, byddwch yn bôrd
Mi ddaw yr eureka i freuddwyd y dydd
Sdim byd yn bod efo bod y bôrd
Gadewch i’r awenydd wireddu eich byd

Byddwch yn bôrd, byddwch yn bôrd
Mi ddaw yr eureka i freuddwyd y dydd
Byddwch yn bôrd, cofleidiwch bordym
Cos gall gormod o adloniant dy droi di’n ....!
Track Name: Peiriant
Tai ha, iaith, economi
Llawr gwlad yn cael ei dynnu o dana ni
Gwyliwch y peiriant

Pawb a'i farn ond hanner sy’n fotio
Opera sebon yn lle achub bro?
Gwyliwch y peiriant

Da chi'n clywed y tic?
Clywed y toc?
Amser, ‘di o'm yn aros i neb

Aberth, apathi, gobaith, ofni

Enaid, tir, mor ysbrydol
…a dy GPS yn dy boced ôl
Gwyliwch y peiriant

Tabloid android
Wyt ti wironeddol gwybod ble ti’n rhoi dy droed?
Gwyliwch y peiriant

Da chi'n clywed y tic?
Clywed y toc?
Amser, wneith o'm aros i neb

Aberth, apathi, gobaith, ofni
Track Name: Hau / Chwyldro mawr pawb
Llaw i fyny pwy s’gan chwyldro bach
Dwylo fyny, derwydd neu wrâch
Yn y fflamau gwelwn yfory
Yn y tân, ein tynged ni

Tyrd a rywbeth at y grochen
Dewch a’r pethe nôl i’r Llan
Yn y sêr hen syniadau
Yn y wawr mi awn ni hau

Hau, hau…

O arad ddoe i heddiw’n llafur
O gaeau aur i’r anial dir
O lygaid deryn er lliwiau’n plu
Gollyngwn hadau nid arfau du

Hau, hau…